PANFILOVA

Status

COMPLETE

 

location

UKRAINE,  DONETSK

 

Authors

ALEKSANDR BEREZANSKYY , EKATERINA ZAKHAROVA , EVGENIY PRIDATKO, DMITRIY MAKEENKO, VITALIY ZEMLYANSKIY

 

Area

100m²