PORT CITY

location

UKRAINE, MARIUPOL

 

Authors

ALEKSANDR BEREZANSKYY , EKATERINA ZAKHAROVA , EVGENIY PRIDATKO, DMITRIY MAKEENKO, VITALIY ZEMLYANSKIY

 

Area

19000 m²